Politică de confidențialitate

Societate SC ARISTO DENT SRL

DATA PUBLICARII 01 02 2024

RESPONSABIL -MARCULESCU MARIA MANUELA

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

site www.aristodent.ro

Cine suntem? ARISTO DENT SRL , cu sediul în BUCURESTI, Str. Remus, nr 10 ,CUI 36816230 in calitate de prestator de servicii stomatologice în condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, subscrisa vă aducem la cunoștință că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către societatea noastră în condițiile descrise mai jos. Ce sunt datele cu caracter personal? Potrivit GDPR, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Ce informații colectăm? Pentru realizarea obiectului nostru de activitate colectăm și prelucrăm, în principiu, următoarele date cu caracter personal: Date de identificare: nume, prenume, adresă domiciliu, etc Date de contact: telefon, e-mail, etc Date financiare: istoric achiziții, date cont bancar în cazul plăților directe sau aceste date sunt prelucrate în calitate de operator direct de procesatorul de plăți integrat pe site Date referitoare la sănătatea umană: în cazul în care înțelegeți să furnizați astfel de informații în cadrul formularului de programare. În principiu aceste date personale sunt furnizate direct de către persoana vizată și/sau au legătura cu serviciile care urmează să fie puse la dispoziție la solicitarea persoanei vizate. Scopul prelucrării Furnizare servicii & programări. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a putea furniza serviciile care fac obiectul colaborării noastre. Newsletter. Datele cu caracter personal sunt prelucrate, ulterior obținerii acordului dumneavoastră, pentru direcționarea către adresa dumneavoastră de email de mesaje care conțin noutăți din domeniul în care activează organizația noastră. Publicitate & Marketing. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scop de marketing , ulterior obținerii acordului dumneavoastră, direcționarea de mesaje cu scop publicitar și de marketing. Asistență clienți. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a vă ajuta şi rezolva probleme semnalate de către dumneavoastră. Utilizăm datele pentru a investiga, răspunde la şi rezolva probleme semnalate. Temei legal Datele dumneavoastră în baza următoarelor temeiuri legale: • consimțământul (pt marketing și newsletter) • încheierea sau executarea unui contract • obligație legală Cum și cui distribuim informațiile dvs. Niciodată nu vom dezvălui, nu vom vinde sau nu vom închiria informațiile dvs. personale unei terțe părți fără vă notifica și, dacă este cazul, fără a obține consimțământul dvs. Prin excepție, pentru uzul nostru intern vom transmite datele dvs. personale, acolo unde este strict necesar, pe baza nevoii de cunoaștere, către următoarele categorii de terți: (I)Furnizori de produse sau prestatori de servicii. Este posibil să partajăm informațiile dvs. personale cu prestatorii de servicii și/ sau furnizorii de produse cu care Compania noastră are contracte încheiate și care au obligația de a executa aceste contracte față de noi, indiferent de obiectul acestora. (II) În temeiul dispozițiilor legale comunicăm datele dvs. personale autorităților și instituțiile publice, contabililor, auditorilor, avocaților și altor consultanți externi. De asemenea, putem partaja informațiile dvs., la nevoie, cu scopul (i) de a satisface orice lege, set de norme, procedură sau solicitare guvernamentală aplicabilă, (ii) de a pune în executare orice obligație asumată față de Compania noastră și neexecutată, (iii) de a răspunde la solicitările dvs., (iv) de a ne proteja drepturile și bunurile noastre ori ale clienților noștri.Orice terțe părți către care dezvăluim informațiile dvs. personale în conformitate cu cele de mai sus sunt limitate (prin lege și prin contract) în capacitatea lor de a utiliza informațiile dvs. personale doar în scopurile specific identificate de noi. Cum stocăm datele dvs. Compania noastră stochează datele cu caracter personal dezvăluite de dvs, atât în format electronic, acestea fiind introduse în aplicații informatice, cât și în format fizic, adică prin intermediul activelor de hârtie. Transferul transfrontalier de date Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră Organizația nu transferă date personale către țări terțe așa cum sunt ele definite de către Regulamentul nr. 679/2016. Este posibil ca operațiunile Companiei să se extindă în afara granițelor țării, către țări din SEE sau organizații internaționale, atunci când operațiunile și nevoile companiei în ceea ce privește resurse tehnologice, de procesare și de comunicare să nu se pot limita la disponibilitățile locale. În acest context, este posibil ca datele personale să fie transferate în exterior, cu respectarea normelor legale în vigoare. Protecția datelor în materia aplicațiilor pentru angajare În anumite cazuri colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale aplicanților pentru locurile de muncă din compania noastră. În special, în cazul în care un aplicant ne trimite CV-ul sau alte documente care au legătură cu angajarea, prin e-mail. Dacă angajăm persoana respectivă, încheind un contract de muncă, datele transmise vor fi stocate în scopul executării obligațiilor izvorâte din raportul de muncă, în conformitate cu cerințele legale. Dacă nu se încheie un contract de muncă cu aplicantul, datele cu caracter personal și documentele care le conțin vor fi șterse automat la două luni de la momentul refuzului de angajare, cu condiția ca nici un alt interes legitim să nu se opună ștergerii. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Facebook Pe acest website, avem componente integrate ale rețelei sociale Facebook. Operatorul Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. În afara Statelor Unite sau a Canadei, operatorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Prin pluginurile respective, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de către persoana vizată. Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa: https://facebook.com/about/privacy/ , oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. Mai mult, aici sunt explicate opțiunile de setare Facebook oferite pentru protejarea confidențialității datelor persoanei vizate.De asemenea, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare în vederea opririi transferului de date pe Facebook. Protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google AdSense Pe acest site am integrat Google AdSense. Google AdSense este un serviciu online care permite plasarea publicității pe site-uri terțe. Google AdSense se bazează pe un algoritm care selectează anunțurile afișate pe site-uri terță parte pentru a se potrivi cu conținutul respectivului site terț. Google AdSense permite o direcționare bazată pe interese a utilizatorului de Internet, care este implementată prin generarea de profile individuale de utilizatori. Operatorul Google AdSense este Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii. Persoana vizată poate, așa cum sa menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. Prin Google AdSense, datele și informațiile personale – care includ și adresa IP și sunt necesare pentru colectarea și contabilizarea anunțurilor afișate – sunt transmise către Alphabet Inc. din Statele Unite ale Americii. Aceste date personale vor fi stocate și procesate în Statele Unite ale Americii. Alphabet Inc. poate divulga datele personale colectate prin această procedură tehnică unor terțe părți. Google AdSense este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/intl/ro/adsense/start/ Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google Remarketing Pe acest site, am integrat serviciile de remarketing Google. Remarketingul Google este o componentă a programului Google AdWords, care permite afișarea unor materiale publicitare utilizatorilor de internet care au vizitat site-ul nostru. Operatorul serviciilor de remarketing Google este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii. Persoana vizată poate, așa cum sa menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software. În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta publicitatea bazată pe categorii de interese de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să apeleze linkul la adresa www.google.de/settings/ads și să facă setările dorite în fiecare browser de internet utilizat de persoana vizată. Informații suplimentare și dispozițiile reale privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ . Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google+ Pe acest site, am integrat Google+ ca o componentă. Google+ este o rețea socială. Google+ permite utilizatorilor din rețeaua socială să creeze de profiluri private, să încarce fotografii și să facă legătura prin intermediul solicitărilor de prietenie. Operatorul Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE. În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Google+, Google colectează, cu ocazia fiecărei vizite pe site-ul nostru și pentru întreaga durată a vizitei, care subpagini specifice au fost vizitate de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul butonului Google+, iar Google se potrivește cu contul respectiv Google+ asociat cu persoana vizată. Dacă persoana vizată face clic pe butonul Google+ integrat pe site-ul nostru și dă astfel o recomandare Google+ 1, atunci Google alocă aceste informații contului de utilizator Google+ personal al persoanei vizate și stochează datele personale. Dacă persoana vizată nu dorește să transmită date cu caracter personal către Google, el sau ea poate împiedica această transmisie prin deconectarea din contul său Google+ înainte de a apela pe site-ul nostru. Informații suplimentare și dispozițiile privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ . Mai multe referințe de la Google despre butonul Google+ 1 pot fi obținute la adresa https://developers.google.com/+/web/buttons-policy . Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea serviciului Google-AdWords Pe acest site, am integrat Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet care permite agentului de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să pre-definească anumite cuvinte cheie cu ajutorul cărora un anunț afișat în rezultatele căutării Google este afișat atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru căuta în funcție de cuvinte cheie. Opratorul Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE. Scopul programului Google AdWords este promovarea site-ului nostru prin includerea de publicitate relevantă pe siteurile web ale unor terțe părți și în rezultatele motorului de căutare ale motorului de căutare Google și prin inserarea unei publicități terță parte pe site-ul nostru. Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa cum sa menționat mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să introducă un cookie de conversie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software. Persoana vizată are posibilitatea de a se opune reclamei bazate pe interese Google. Prin urmare, persoana vizată trebuie să acceseze de la fiecare dintre browserele utilizate linkul www.google.de/settings/ads și să stabilească setările dorite. Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de pe Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ . Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea LinkedIn Avem și componente integrate ale LinkedIn Corporation pe acest site web. LinkedIn este o rețea socială bazată pe web care permite utilizatorilor cu contacte de afaceri existente să se conecteze și să facă contacte de afaceri noi. Peste 400 de milioane de persoane înregistrate în peste 200 de țări utilizează LinkedIn. Astfel, LinkedIn este în prezent cea mai mare platformă pentru contactele de afaceri și unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume Operatorul LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii. Pentru problemele de confidențialitate din afara STATELOR UNITE, LinkedIn Ireland, Probleme de politică de confidențialitate, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda este responsabilă. Mai multe informații despre plug-in-ul LinkedIn pot fi accesate la adresa https://developer.linkedin.com/plugins. LinkedIn primește informații prin intermediul componentei LinkedIn, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la LinkedIn în momentul utilizării site-ului nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe butonul LinkedIn sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către LinkedIn nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor LinkedIn înainte de a intra pe site-ul nostru. LinkedIn oferă, sub https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, posibilitatea de a vă dezabona de la mesajele e-mail, mesajele SMS și anunțurile direcționate, precum și posibilitatea de a gestiona setările anunțului. LinkedIn utilizează, de asemenea, afiliați cum ar fi Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame. Setarea acestor cookie-uri poate fi refuzată la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .Politica de confidențialitate aplicabilă pentru LinkedIn este disponibilă la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy. Politica de cookie-uri LinkedIn este disponibilă la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea YouTube Pe acest site, avem componente integrate ale YouTube. YouTube este un portal video pe Internet care permite editorilor de videoclipuri să creeze gratuit videoclipuri, oferind pentru utilizatori, vizionarea gratuită, recenzia și comentarea acestora. Operatorul YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE. Mai multe informații despre YouTube pot fi obținute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/ . Dispozițiile YouTube privind protecția datelor, disponibile la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google. Cookies Paginile noastre de Internet folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet. Multe site-uri Internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie ID. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie. Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără folosirea cookie-urilor. Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie. Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice folosirea cookie-urilor de către site-ul nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment din browserul de Internet. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. Colectarea datelor și informațiilor generale Site-ul nostru web colectează o serie de date și informații generale atunci când un utilizator sau un sistem automat solicită acest lucru. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal server. Colectate pot fi: (1) tipurile de browser și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare folosit (3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele referre) (4) data și ora accesării, (5) adresa de protocol Internet (adresa IP), (6) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și (8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre informatice. Aceste date și informații generale sunt necesare pentru: (1) furnizarea corectă a conținutul site-ului, (2) optimizarea conținutului site-ului; (3) asigurarea viabilității pe termen lung a sistemelor noastre informatice, și (4) furnizarea către autorități, a informațiilor necesare pentru anchetă în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, analizăm în mod anonim date și informații statistice, cu scopul de a spori securitatea datelor și securitatea noastră și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor. jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate. Înregistrarea pe site-ul nostru Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul nostru cu indicația datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru scopurile pentru care au fost colectate. Prin înregistrarea pe site-ul web, se stochează și adresa IP-atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) și folosită de utilizator, data și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc pe temeiul interesului legitim, întrucât aceasta este singura modalitate pentru prevenirea folosirii abuzive a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a sprijini investigarea infracțiunilor comise. Aceste date nu sunt transmise terților, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul se solicită de către organele de urmărire penală. Înregistrarea persoanei vizate, cu indicația voluntară a datelor cu caracter personal, ne permite să oferim conținutul sau serviciile furnizate, care pot fi furnizate numai utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate au posibilitatea să schimbe datele personale specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le elimine complet din baza noastră de date. Noi trebuie să furnizăm, în orice moment, la cererea persoanei vizate, informații privind datele voastre personale stocate. În plus, trebuie să corectăm sau să ștergem datele cu caracter personal la cererea indicația persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. Abonamentul la newsletter-urile noastre Pe site-ul nostru, utilizatorii se pot abona la newsletter-ul companiei noastre. Formularul de abonare prevede ce date personale sunt transmise, precum și solicitarea de a primi newsletter. Noi informăm clienții și partenerii de afaceri în mod periodic prin intermediul newsletter, despre ofertele noastre. Newsletter-ul poate fi primit de către persoana vizată numai dacă: (1) are o adresă de e-mail validă și (2) se subscrie la acest serviciu. La subscriere, un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail specificată de persoana vizată, cu procedura dublu opt-in. În timpul subscrierii pentru primirea newsletter-ului, stocăm adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a preveni (posibila) utilizarea abuzivă a adresei de e-mail a persoanei vizate la o dată ulterioară. Datele personale colectate în urma înregistrării pentru newsletter vor fi folosite doar pentru trimiterea newsletter-ului nostru. În plus, abonații la newsletter pot fi informați prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de newsletter sau în cazul unor modificări tehnice. Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de către serviciul de newsletter unor terțe părți. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate denunțat de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată l-a exprimat la subscriere, poate fi revocat în orice moment. Pentru revocării consimțământului, în fiecare newsletter se găsește o căsuță / link. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la newsletter în orice moment direct pe site-ul nostru sau să ne comunicați acest lucru prin alte căi. Monitorizarea newsletter-ului Newsletter-ul nostru conține așa-numiți pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mail-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, putem vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de către un destinatar și care link-uri din email au fost accesate de către persoanele vizate. Astfel de date personale colectate în pixeli de urmărire conținute în newsletter sunt stocate și analizate pentru a optimiza livrarea newsletter-ului, precum și pentru a adapta conținutul newsletter-ilor viitoare pentru interese persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate sunt în orice moment îndreptățite la revocarea consimțământului exprimat prin procedura dublu-opt-in. După o revocarea consimțământului, aceste date personale vor fi șterse. Posibilitatea de comunicare prin intermediul site-ului Site-ul nostru web permite un contact electronic rapid și comunicarea directă cu noi, printr-o adresă de poștă electronică (adresa de e-mail) sau chat (Whatsapp). Dacă o persoană vizată ne contactează prin e-mail, printr-un formular de contactsau Whatsapp datele personale transmise sunt stocate în mod automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către persoane vizate sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării acelei persoane. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți. Perioada de stocare Păstrăm cea mai mare parte a datelor dvs. personale timp de 10 ani de la ultima interacțiune. Păstrăm datele dvs. personale inclusiv după trecerea perioadei standard dacă este rezonabil necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (inclusiv solicitările autorităților), pentru respectarea cerințelor din reglementările legale, aplanarea litigiilor, menținerea securității, prevenirea fraudelor și a abuzurilor. Drepturile tale Normele legale în vigoare prevăd 9 drepturi specifice în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, care pot fi exercitate în măsura în care nu aduc atingere drepturilor și libertăților altora. Aceste drepturi sunt prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor (articolele 12-22) 1. Dreptul la informare: persoana vizată are dreptul să fie informată despre modul în care datele sale sunt prelucrate. 2. Dreptul la acces: persoana vizată are dreptul să solicite acces la datele sale și să primească informații despre modul în care acestea sunt prelucrate. 3. Dreptul la rectificare: persoana vizată are dreptul să solicită rectificarea datelor sale incorecte sau completarea datelor incomplete. 4. Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat): persoana vizată are dreptul să solicită ștergerea datelor sale în anumite circumstanțe, cum ar fi când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate. 5. Dreptul la restricționarea prelucrării: persoana vizată are dreptul să solicită restricționarea prelucrării datelor sale în anumite circumstanțe, cum ar fi când contestă exactitatea datelor. 6. Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul să primească datele sale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și să transmită aceste date către o altă entitate. 7. Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul să se opună prelucrării datelor sale în anumite circumstanțe. 8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate: persoana vizată are dreptul să se opună oricărei decizii care are efecte juridice asupra sa și care a fost luată în mod exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor sale. 9. Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere Alte informații importante Monitorizăm şi încercăm să prevenim breșele de securitate. Implementăm mecanisme de securitate concepute să vă protejeze datele. Ne monitorizăm cu regularitate sistemele pentru a detecta posibile vulnerabilități şi atacuri. Cu toate acestea, nu putem garanta securitatea niciunei informații pe care ne-o trimiteți. Nu există nicio garanție că aceste date nu pot fi accesate, divulgate, modificate sau distruse printr-o breșă sau într-unul dintre sistemele noastre de securitate fizice, tehnice sau administrative. Ne angajăm să protejam datele personale furnizate împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii. Compania își ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate. Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră Organizația nu utilizează decizii automatizate așa cum sunt ele definite în art.22 din Regulamentul nr. 679/2016. Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră Organizația nu utilizează profilarea așa cum așa cum este definită în art.22 din Regulamentul nr. 679/2016, Securitate Ne angajăm să protejam datele personale furnizate împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii. Organizația își ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate. Responsabilului cu protecția datelor & Informații de contact Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la prezenta politică, contactați mai întâi responsabilului cu protecția datelor. Dacă reclamația dvs. nu se rezolvă prin acest contact, aveți mai multe opțiuni contact în cuprinsul primului capitol. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt următoarele: Marculescu Maria Manuela [email protected]